CONTACT US

 

FAROFA MIAMI

 

11865 sw 26 th st # J1

Miami FL ,33175

 

Tel: 305-554-8815
 

CONTACT US

 

FAROFA MIAMI


 

CONTACT US

 

FAROFA NMB

 

14691 BISCAYNE BLVD 

NORTH MIAMI BEACH FL 33181

 

Tel: 305-947-3098
 

CONTACT US

 

FAROFA NORTH MIAMI BEACH


 

MIAMI 

​Located at 11865 SW 26 ST

 MIAMI  FL 33175

 Open Everyday:

Monday to Thursday 10AM to 8 PM

Friday 11AM to 8PM

Saturday and Sunday 12 to 8PM

 

 

Phone: 305-554-8815

 

 

NORTH MIAMI BEACH

​Located at 14691 BISCAYNE BLVD

 NORTH MIAMI BEACH FL 33181

 

 Open every day

Monday to Friday 11AM to 9PM

Saturday & Sunday 12PM to 9PM

 

Phone: 305-947-3098